Thanh Tuyền Hotel

46 Phạm Văn Đồng, Thành phố Huế
Tel: 0543812156
Fax: 0546250006

Dữ liệu chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau.

Có thể bạn quan tâm: