Chính sách bảo mật

Cổng thông tin Khách sạn Thừa Thiên Huế được sở hữu và điều hành bởi Công ty cổ phần Phần mềm và Thương mại điện tử Huế. Chính sách bảo mật sau đây mô tả cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin định danh cá nhân mà chúng tôi thu thập được về các cá nhân (“Dữ liệu cá nhân”) có liên quan đến các dịch vụ của Cổng thông tin Khách sạn Huế thông qua website www.khachsanhue.com.vn (“Website”). Bằng cách truy cập Website, Quý vị đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý vị như được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

KhachSanHue có thể điều chỉnh lại Chính sách bảo mật này để phản ánh những thay đổi trong luật pháp, trong quá trình thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của chúng tôi, trong các tính năng trên Website của chúng tôi. Nếu chúng tôi đưa ra những điều chỉnh làm thay đổi cách thức chúng tôi thu thập hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý vị, những thay đổi đó sẽ được đăng tải trong Chính sách bảo mật này và ngày hiệu lực sẽ được thông báo. Do vậy, Quý vị nên xem lại Chính sách bảo mật này định kỳ để cập nhật những chính sách và thông lệ mới nhất của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân về quý vị mà Quý vị cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Website. Dữ liệu cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail của Quý vị. Chúng tôi cũng thu thập thông tin định danh không mang tính cá nhân, đó là thông tin có thể được liên kết với dữ liệu cá nhân của Quý vị, bao gồm tên đăng nhập, địa chỉ IP và mật khẩu.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Để ngăn chặn truy cập trái phép, chúng tôi duy trì các quy trình vật lý, điện tử và tổ chức hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi bị huỷ hoại một cách vô tình hoặc phi pháp, hay bị mất mát, thay đổi một cách vô tình, hoặc bị tiết lộ và truy cập trái phép

Cách thức thu nhập thông tin

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân và thông tin khác được thu thập thông qua Website để đăng ký Quý vị với Website, để cung cấp cho quý vị những sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu, để xây dựng các tính năng làm cho dịch vụ trên Website dễ sử dụng hơn, và để liên hệ với quý vị về những dịch vụ này. Điều này bao gồm các yêu cầu cung cấp thông tin nhanh hơn, việc hỗ trợ khách hàng tốt hơn và việc thông báo kịp thời các dịch vụ mới và ưu đãi đặc biệt. Thỉnh thoảng, KhachSanHue có thể liên hệ với quý vị để hỏi phản hồi về việc sử dụng Website, nhằm giúp chúng tôi nâng cao chất lượng Website, hoặc để cung cấp những chương trình tiết kiệm hoặc khuyến mại đặc biệt cho Quý vị với tư cách người dùng Website nếu Quý vị đã chỉ ra là quý vị đồng ý nhận những thông tin như vậy. Nếu quý vị không muốn nhận thông báo về các chương trình khuyến mại đặc biệt, quý vị có thể chọn không nhận bằng cách hồi âm cho KhachSanHue.

Chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý vị

KhachSanHue có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý vị với các bên thứ ba mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ như dịch vụ lưu trữ web, phân tích dữ liệu, để tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để xử lý các giao dịch thẻ tín dụng và để cung cấp cho quý vị dịch vụ khách hàng. Tất cả các bên thứ ba này bắt buộc phải duy trì tính an toàn và bảo mật của dữ liệu cá nhân, và chỉ được xử lý dữ liệu cá nhân theo hướng dẫn của chúng tôi.

KhachSanHue có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân để bảo vệ bản thân chúng tôi trước các trách nhiệm pháp lý, để đáp ứng yêu cầu làm chứng ở toà án, đáp ứng các quy trình pháp lý, các yêu cầu pháp lý của nhân viên thi hành luật pháp, hoặc theo các yêu cầu khác nhằm tuân thủ luật pháp hiện hành, hoặc để đáp ứng yêu cầu của người mua liên quan đến bất kỳ việc mua bán, bàn giao, hoặc chuyển nhượng một phần hay toàn bộ cơ sở kinh doanh hoặc công ty của chúng tôi.

Trong những trường hợp mô tả ở trên, người nhận dữ liệu cá nhân có thể thuộc một hệ thống pháp luật không cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu tương đương với luật pháp ở đất nước của Quý vị.
Cách thức Quý vị có thể truy cập hoặc thay đổi thông tin định danh cá nhân của mình
Nếu Quý vị muốn cập nhật bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Quý vị đã cung cấp từ trước, hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền truy cập, sửa chữa, xoá, hoặc quyền phản đối xử lý dữ liệu cá nhân mà Quý vị có thể có theo luật pháp hiện hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@khachsanhue.com.vn. Để bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của Quý vị, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của Quý vị trước khi cấp quyền truy cập hoặc thay đổi dữ liệu cá nhân của Quý vị.
Cổng thông tin Khách sạn Thừa Thiên Huế