Khách sạn Vina

57/3 Nguyễn công Trứ, Thành phố Huế
Tel: (54)6252114/ 3600610
www.vinahotel.com.vn

Vina Hotel Hue

57/3 Nguyen Cong Tru TT Hue

Có thể bạn quan tâm: