Lí do tại sao có ngày nhuận?

Câu hỏi tại sao có ngày nhuận ? thắc mắc của nhiều người. Hôm nay 29/02/2016 là một trong số những ngày nhuận đó. Cùng với chúng tôi tìm hiểu cách tính khoa học về ngày nhuận.

Năm nhuận ?

Tại sao có ngày nhuận và cách tính thế nào ? Như các bạn đã biết Trái đất quay quanh Mặt trời một vòng là 365 ngày 5 giờ 48 phút 46 giây, trong dương lịch coi 365 ngày là tính theo một năm, thời gian dư ra 4 năm tích luỹ thành 1 ngày, ngày đó được thêm ngày đó vào tháng 2. Âm lịch coi 354 ngày là một năm, thời gian dư ra cứ ba năm lại có thể tích luỹ thành một tháng, khoảng thời gian này được cộng khoảng vào trong một năm, với cách tính lịch như vậy người ta gọi là nhuận, còn năm nhuận là để chỉ một năm dương lịch có ngày nhuận hoặc năm âm lịch có tháng nhuận. Tính theo dương lịch thời gian 4 năm thì có một năm nhuận, thêm vào tháng hai 1 ngày, đó chính là hôm nay, ngày đó được gọi là ngày nhuận.

Tính năm nhuận theo dương lịch thế nào ?

Cách tính thời gian theo mặt trời gọi là dương lịch. Trái đất quay 1 vòng xung quanh mặt trời mất 365 ngày và 6 giờ. Năm dương lịch có số nguyên là 365 ngày. Như vậy, một năm dương lịch còn thừa 6 giờ và 4 năm dồn lại thừa 24 giờ, tương ứng thời gian với 1 ngày. Cứ 4 năm sẽ có một năm 366 ngày là năm nhuận. Nhuận ngày dương lịch được tính vào tháng 2. Đó là ngày hôm nay 29/02/2016 !

Hay bạn muốn biết năm nào của Dương lịch là năm nhuận lấy số biểu của năm đó đem chia cho 4 mà vừa đủ đó là năm Dương lịch có nhuận tháng 2 thêm 1 ngày thành 29 ngày. Bình thường tháng 2 Dương lịch có 28 ngày. Ví dụ: Năm Thử năm 1996, lấy con số 1996 chia cho 4 thì vùa đúng 499 lần, do đó 1996 là năm nhuận.

Lưu ý: Các năm tròn Thế kỷ (tức số biểu năm đó có 2 con số không ở cuối thì ta phải lấy 2 con số đầu của số biểu để chia cho 4. Chia vừa đủ là năm đó có nhuận. Ví dụ: Các năm: 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 chỉ có năm 1600 và năm 2000 chia đúng cho 4. Các năm còn lại không chia đúng cho 4 không phải năm nhuận.

Hôm nay 29/02/2016 ngày cuối cùng của tháng 2 chính là một ngày nhuận theo dương lịch.

 

tintucbonphuong.info

Có thể bạn quan tâm: