Lễ hội truyền thống ngành ca nhạc Huế

Lễ hội truyền thống ngành ca nhạc Huế – Loại lễ hội: Truyền thống – Thời gian tổ chức: 16/3/ÂL và 16/10/ÂL

 

Tên: Lễ hội truyền thống ngành ca nhạc Huế

Loại lễ hội: Truyền thống

Thời gian tổ chức: 16/3/ÂL và 16/10/ÂL

Địa điểm tổ chức: Cổ nhạc từ

Đối tượng được tưởng niệm: Các vị tiên sư, nghệ sĩ, ca công nam nữ quá cố

Nội dung: Lễ tế. Liên hoan âm nhạc truyền thống Huế. Giao lưu ca nhạc truyền thống

 

Theo traveldanang.com.vn

 

Có thể bạn quan tâm: