Cửu vị thần công

Bộ “Cửu vị thần công” là bộ chín khẩu súng đại bác, được đúc bằng đồng năm 1803, dưới thời Vua Gia Long nhà Nguyễn, là một trong 30 Bảo vật Quốc gia (đợt I) được công nhận theo Quyết định số 1426/QĐ-TTg ngày 1/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhóm 4 khẩu thần công được đặt tên theo 4 mùa: Xuân – Hạ – Thu – Đông.

Cửu vị thần công được chia thành 2 nhóm: Nhóm bên tả xếp phía sau cửa Thể Nhơn gồm 4 khẩu, được đặt tên theo 4 mùa: Xuân – Hạ – Thu – Đông. Nhóm bên hữu xếp phía sau cửa Quảng Đức gồm 5 khẩu, được đặt tên theo ngũ hành: Kim – Mộc – Thuỷ – Hỏa – Thổ. Vào năm 1816, vua Gia Long sắc phong cho cả 9 khẩu đại bác này danh hiệu: “Thần Oai Vô địch Thượng tướng quân”. Danh hiệu này và nội dung bài sắc phong đều được khắc trên cả 9 khẩu.

Nhóm 5 khẩu thần công được đặt tên theo ngũ hành: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ.

Triều đình cử riêng một đội hình thường xuyên túc trực bên cạnh Cửu Vị Thần công để bảo vệ, đồng thời cấp tiền để tổ chức lễ cúng tế có cả trâu (hoặc bò), lợn và dê. Kể từ sau năm 1886, lễ cúng tế này bị triều đình bãi bỏ do khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, những người lính bảo vệ vẫn tự góp tiền mua hoa, quả, hương, trầm để cúng, vì họ sợ “oai linh” của Cửu vị Thần công. Cửu vị Thần công được đánh giá là một tác phẩm nghệ thuật bằng đồng có giá trị cao.

 

Theo TTBTDT

 

Có thể bạn quan tâm: